Xây sửa nhà Hà Nội lượng cao nhất trong các loại túi

Hiện nay đang có loại tuí chất lượng cao nhất trong các loại túi đó chính là túi da handmade nữ nó đang được các bạn nữ Xây sửa nhà Hà Nội sử dụng rất nhiều

Vị tăng cho tôi biết, trong thời kỳ cách mạng văn hóa, túi da handmade  chỉ duy có ngài Phổ Từ kiên trì mặc tăng phục. Hồng vệ binh cấm chỉ, ông vẫn mặc. Họ đem túi da handmade  ngài ra trước đại điện để phê bmh, bắt quỳ trước mọi người để nhận tội phản cách mạng. Ngài không nói một lời. Ngài có thể nói gì bây giờ? Ngài đã xuất gia nhiều năm, tăng phục đã trở thành da thịt ngài. Hồng vệ binh không làm gì được, giận dữ bịt mắt ngài và đánh tơi bời. Mỗi lần như vậy, ngài chỉ niệm một tiếng “A Di Đà Phật.” Cuối  Xây sửa nhà Hà Nội cùng. hồng vệ binh bắt nhốt, không cho cơm nước hòng khuất phục ngài. Qua hai ngày, phát hiện trong phòng không có động tịnh gì, liền mở cửa ra xem thì thấy ngài đang tọa thiền. Hồng vệ binh đứng

Túi da handmade

ngây người nhìn, có người nói: “Thôi mặc ông ta, tui da nam  thật là người điên rồ, từ đây về sau cứ để ông ta làm gì thì làm.””Sao ông ấy nhẫn chịu được như vậy?”- tôi hỏi.” tui da nam Có khả năng ngài nghĩ đến sự nhẫn nại của chư Bồ Tát, mà chịu đựng thống khổ tự thân, đồng thời còn tha thứ lỗi cho họ. Trong kinh Phật có nhiều sự tích về hạnh nhẫn nại, chúng tăng cần thực hành theo. Rõ ràng là ngài Phổ Từ đã đạt đư Xây sửa nhà Hà Nội ợc cảnh giới này.”

Túi da handmade

Lời vị tăng khiến tôi nhớ lại hình ảnh vị hòa thượn túi da nữ g bị đem ra phê bình lúc tôi còn nhỏ. Vị hòa thượng quỳ trên đống kính vỡ, hồng vệ binh vừa nhổ nước bọt vừa túi da nữ dùng roi da đánh ông. Tôi không thể quên dược nét mặt bình thản của ông. Trong lòng ông nhất đinh đang khẩn cầu, không phải cầu cho qua đi nỗi thống khổ mà là dùng nội lực để khắc phục. Ông tự nghĩ đời trước đã gây nhân đời này phải gánh, tự làm tự chịu, không nên oán người. Có thể ông cho rằng nước bọt đó là những giọt mưa, khi mặt trời lên sẽ tan biến. Ông đang ở một thế giới tinh thần khác hay đang ở nhân gian Xây sửa nhà Hà Nội mà lại siêu việt như vậy?

Ánh nắng xuyên qua tầng lá um tùm chiếu lên tháp ngài Phổ Từ. Tôi vừa ngắm nhìn vừa nghiệm lại những lời mới nghe. Tôi chợt cảm thây tháp

Leave a Comment