sửa chữa nhà chỉ trong vòng một ngày hoàn hảo

bạn nghĩ sao khi ngủ dậy bạn sẽ có một ngôi nhà mới toanh theo phong cách vô cùng đẹp? với dịch vụ sửa chữa nhà của chúng tôi chỉ sau một ngày bạn sẽ có một ngôi nhà được sửa chữa hoàn toàn

còn hứa sẽ giúp cho trăm bạc là khác. Trước tấm lòng quảng đại như trời bé của chủ, Nhớn tự tháy bé mọn, tính liều lĩnh không sửa chữa nhà còn ở hắn nữa. Nhưng dù chán ghét cái nghể buồn tẻ, suốt đêm đứng lủi thủi với bóng bên đường, Nhớn không thể nào bỏ, không sửa chữa nhà thế nào phụ lòng tin cậy của Ba Sự.

sửa nhà 1

Thực ra một lẫn nữa, Nhớn bị lừa. Ba Sự tuy có rộng rãi với kẻ dưới quyén nhưng sao riêng đói với Nhớn, hắn lại rộng rãi đến thế? Ấy là Ba Sự đã vung tav tung cái lưới rắt dày mắt đé nhót Nhớn vào trong. Sự rộng rãi của hắn có hai ý định: Một là bắt Nhớn phải là một tên đẩy tớ trung thành của mình. Hai là vì sửa nhà cái nhan sác của Khuyên. Ngay hôm xuỗng xóm Cẫu Tre với Phả, giúp Khuyên ba chục để chị lo toan  sửa nhà cho chổng, Sự đã bị khuôn mặt tráng hông đượm vẻ buồn lo của Khuyên in một con dấu không mờ trong tâm khảm.

sửa nhà 2

Từ ngày ấy, mối lán có việc ngổi trên chiếc ô tô hai ngọn đèn pha tỏa ánh sáng chói lòa trên con đường thiên lý, Sự mỉm cười tưởng tới đôi con mát trong, đính trong cái quăng sâu của Khuyên, nhấp nháy như hai ngọn đèn chiẽu rọi vào đám sương mù. Có lúc ngây ngất, tưởng tượng như dược ké bẻn Khuyên. Ba Sự phá lên cười hoan lạc khién cho tài xe phải tò mò nhìn lại. Thếlà trong khói óc tinh quái của Sự, một thé cờ dã dàn xép sản sàng. Từ bao nhiêu nước trước, hán đã trù tính cả các sự bién hóa của con xe, con pháo, con mã, con tót. Ý nghĩ rói đây có ngày sẽ tién quân vào mặt trận địch, dón quân sĩ nhập cung, chiẽm láy vị nữ tướng xinh đẹp kia, làm cho Sự khoan khoái ngả lưng ra đệm xe, lim dim mát, sóng trong cảnh mộng.

Hôm hăm tám Tết, Sự hăm hở cưỡi xe xuống nhà Nhớn. Vừa bước dịch vụ sơn nhà  vào nhà, hắn đả cát tiéng cười giơ tay ra bât tay Nhớn. Nhớn rụt rè mãi mới dám đón lấy bàn tay tráng phau của chủ. Bát tay dịch vụ sơn nhà  ông chủ, đó thật là một cái vinh dự cho Nhớn. Vì từ trước tới nay, vón tính đài các, bệ vệ, Sự chưa hé ban cái ân huệ đặc biệt áy cho kẻ dưới quyén hắn bao giờ. Nhớn phải nghiêng mình, giơ cả hai tay ra đỡ bàn tay Sự.

Leave a Comment