Khi máy ảnh kỹ thuật số đến cùng ý tưởng là có thể lấy khác nhau kích thước hình ảnh với cùng một máy ảnh giá bộ đàm motorola

Bạn sẽ nhận được số lượng hình ảnh tối đa nếu kích thước hình ảnh là lúc nó? s thiết lập thấp nhất. Vì vậy, bạn sẽ nhận được số lượng hình ảnh tối thiểu khi điều này là lúc nó? s thiết lập cao nhất. Trong thực tế, điều này có nghĩa rằng nếu nhận được hình ảnh càng nhiều càng tốt trên thẻ của bạn là điều. Kích cỡ hình ảnh luôn luôn là một khía cạnh quan trọng của máy ảnh ngay cả trước khi họ trở thành kỹ thuật số. Với máy quay phim nó đã được kiểm soát bởi kích thước phim camera sẽ chấp nhận. Một máy ảnh 35 mm được gọi là bởi vì đó là kích thước của phim nó sử dụng. Nếu bạn muốn hình ảnh lớn hơn, bạn cần một máy ảnh sẽ chấp nhận bộ phim lớn hơn. Chúng được gọi là máy ảnh định dạng trung bình hoặc lớn. Khi máy ảnh kỹ thuật số đến cùng ý tưởng là có thể lấy khác nhau kích thước hình ảnh với cùng một máy ảnh. Điều này chỉ đơn giản được thực hiện bằng cách thay đổi các thiết lập kích thước hình ảnh trong máy ảnh của. Nó bộ đàm giá rẻ là hoàn toàn khả thi để thay đổi kích thước hình bộ đàm giá rẻ ảnh giữa các bức ảnh và lưu trữ các kích cỡ khác nhau của.

Một điều mà đã không thay đổi là tác dụng của việc sử dụng một kích thước lớn hơn hoặc nhỏ hơn của hình.

Một lớn hơn hình ảnh (hoặc tiêu cực hoặc tính minh bạch) sẽ sản xuất một hình ảnh tốt hơn. Hầu hết các quảng cáo máy ảnh hoặc các nguồn thông tin về nhiếp ảnh kỹ thuật số sẽ cho bạn biết điều đó,. Điều đầu tiên cần xem xét là thuê bộ đàm những gì chính xác thuê bộ đàm có nghĩa là một hình ảnh tốt hơn. Những thứ như sao chép chính xác về màu sắc, hình ảnh tiếng ồn do máy ảnh hay số lượng biến dạng được sản. Nó chắc chắn giá bộ đàm motorola là trường hợp hai máy ảnh khác nhau có thể sản xuất giá bộ đàm motorola cùng kích thước của hình ảnh, nhưng với chất.

Đó là một cái gì đó để suy nghĩ về khi tìm mua một máy ảnh mới, nhưng nó không phải là đang được xem xét ở đây. Điều duy nhất thay đổi khi bạn làm điều này là giải quyết những hình ảnh sản xuất máy ảnh của bạn. Độ phân giải là gì?

Độ phân giải từ có nghĩa là khả năng để xem (hoặc giải quyết) các chi tiết tốt trong. Một hình ảnh độ phân giải cao sẽ có các chi tiết có thể nhìn thấy hơn rất nhiều so với một hình ảnh độ phân.

Nếu bạn là người quan tâm Khỏe đẹp hãy thường xuyên quay trở lại http://ouristguide.com để cập nhập nội dung hữu ích nhé !

Leave a Reply