Cô ấy cần phải cho tôi biết lý do tại sao! Đó là quyền của tôi! Tuy vậy, không có vấn đề bao nhiêu lần tôi hỏi. Không có vấn đề bao nhiêu dấu hiệu chồng có bồ lần tôi dấu hiệu chồng có bồ rephrased câu hỏi, câu trả lời vẫn như nhau.

Cô ấy không biết. Tôi đã cho tôi một lúc để đến để hiểu thấu với một thực tế là cô ấy thực sự không biết. Nó đã cho tôi thậm chí lâu hơn để hiểu rằng có thực sự là không có lý do tại sao ở tất cả.

Đó là không ít, xác định lý do tại sao infidelity xảy ra. Nếu chúng tôi đã đi để di chuyển về phía trước, tôi cần thiết để giảm các sao và tập trung vào Làm thế nào. Làm thế nào chúng ta để xây dựng lại? Làm thế nào chúng ta để chữa bệnh? Chúng tôi sẽ thay đổi như thế nào?. Là lối sống bạn đang dẫn đầu các yếu tố tâm hồn như tư vấn hôn nhân tại sao vụ việc đã xảy ra? tư vấn hôn nhân Cười to Tuy nhiên, nó có thể. Hãy đối mặt với nó, những gì bạn đã làm trước khi không làm việc.

Không được fooled vào suy nghĩ rằng cuộc tư vấn tình yêu đơn phương sống của bạn tư vấn tình yêu đơn phương nên không được thuần giám sát. Tôi liệt kê nó đầu tiên vì một lý do. Kiểm tra của bạn bè/gia đình

Bạn bè và gia đình có thể là phước lành lớn nhất hoặc nguồn lớn nhất của bộ. Bạn phải quyết định cái nào áp dụng cho tình hình của bạn. Hãy tự hỏi này: Để giúp đỡ bạn bè và gia đình của tôi hoặc cản trở hôn nhân? Những người tiêu cực (phim. Nếu bạn thấy mình chết đuối trong một biển của các vấn đề của người khác nó thời gian để làm cho một sự thay. Kiểm tra thời gian/lịch trình của bạn

Mọi người đều có lịch trình s để giữ và tôn vinh tất cả các cam kết.

Chỉ cần không phải là quan trọng như hôn nhân của bạn.

Sự pha trộn của cả hai vợ chồng lịch trình giúp để mang lại hòa bình vào mối quan hệ. Hãy thử và làm cho bạn lịch trình khen nhau. Kế hoạch trước.

Leave a Comment