Sự tồn tại của quá trình chuyển đổi trường trung học mà sử dụng để được quản lý bởi chính tai iwin online  quyền thành phố (City Chính phủ) Makassar sẽ được thực hiện trên của chính quyền tỉnh (tỉnh)taiiwinsmienphi.com

của Nam Sulawesi, trong khi của 14 quận, huyện trong thành phố Makassar, Makassar Kecematan tự nó không có cơ sở hoặc High School.

 tai iwin online
Chủ tịch Hội đồng Giáo dục của Makassar, Farouk M Betta nói rằng chính quyền thành phố phải chịu trách nhiệm cho việc thành lập các trường học trong huyện để tạo điều kiện cho các em

có được một nền giáo dục mà không cần đấu tranh để tìm một trường nằm khá xa.

“Sau này High School sẽ được thực hiện trên của chính quyền tỉnh, nhưng của 14 huyện, cuman ở huyện Makassar, đó là không có trường trung học và trung học cơ sở của mình, Pemkotlah chịu trách nhiệm và phải lập một trường trung học cơ sở ở Makassar Quận,” ông nói, thứ Sáu (26.02.16)  tai iwin online
 
Theo ông, của 14 huyện trong thành phố Makassar, mỗi huyện sẽ có trường học xuất sắc, trong đó có các phương tiện và dịch vụ mà một nền giáo dục tốt, để sinh viên có được một quá trình học tập tốt.
“Có nên học cao được đặt ở mỗi huyện để các trẻ em ở Makassar tai iwin online có được một nền giáo dục tốt,” ungkapnya.Ketua Quốc hội hy vọng rằng Thị trưởng Makassar, Moh Ramdhan

Pumanto có thể nghĩ về nó, để cải thiện hơn nữa giáo dục tại thành phố Makassar.

Leave a Comment