Giông như hôm qua, nó lên hàng hiên nằm xuông bên chân John.

John vào nhà mang thức ăn và nưởc ra cho nó. Mack ở nhà vài giờ rồi đứng dậy trở lại với Thomas. “Mày trông chừng Thomas nhé, nghe chưa?” John gọi với theo Mack. Mack dừng lại, quay người sủa vài tiếng rồi lại tiếp tục đi. John cô bắt tay vào làm những công việc thường ngày, nhưng ông bứt rứt không yên. Sarah không ngớt hỏi ông rằng ông sẽ ra sao nếu có chuyện không hay xảy ra với Thomas. “Em biết Vertu Constellation TOUCH DIAMOND TRIM Vertu Constellation TOUCH DIAMOND TRIM là nó đói.

Có lẽ nó quá yếu không thể đi bộ về nhà được,” bà lo lắng. John trấn an bà nếu đến sáng mà Thomas không về thì ông sẽ đi đón. “Có nhất thiết phải chờ lâu như thế không anh?” bà hỏi. “Chúng ta phải cho nó đủ thời gian để vượt qua mọi chuyện và quay về Vertu chính hãng Vertu chính hãng .

Điều đó rất quan trọng với Thomas,” John nhân mạnh với vợ. “Em hy vọng là anh đúng, John ạ,” bà thở dài. Khi đêm xuống mà vẫn không có dấu hiệu gì của Thomas, cả gia đình bắt đầu tin rằng John đã quyết định sai. Họ không nói gì với ông, nhưng họ bắt đầu tin như thế. Đêm đó, trước khi đi ngủ John nói với Sarah rằng đến sáng ông sẽ đi đón Thomas về. Đốn ngày thứ tư kể từ lúc Thomas biến mất, John và Sarah vào phòng con xem anh có trở về lúc nửa đêm không. Không có anh trong phòng. Sarah không kiềm nén cảm ban nokia 8800 xúc được ban nokia 8800 nữa.

Bà bắt đầu khóc và nài xin John đi đón Thomas về ngay.

Leave a Comment