Eleven posyandu trong Situgede Village, tai iwin online Bogor Barat phó huyện, Bogor City, thường xuyên phục vụ công dân mỗi tháng. Các hoạt động thực hiện trong đó, trọng lượng của một đứa trẻ, cho ăn bổ sung, sức khỏe sàng lọc cao tuổi và cân nặng cả huyết áp và thuốc men. Đối với phụ nữ mang thai được cung cấp một lớp học của phụ nữ mang thai (phụ nữ mang thai). tai iwin online
Trưởng phòng của Làng cộng đồng Situgede Sadeli Hasan cho biết chính phủ làng là trách nhiệm kiểm soát sự phát triển của sức khỏe của người dân thông qua thường trực posyandu trong mỗi RW. tai iwin online“Chúng tôi hành động để làm cho những người khỏe mạnh,

vì vậy chạy posyandu luân phiên,” ông nói với Metropolitan, hôm qua. tai iwin online
Theo ông, các trung tâm y tế khu phố trong khu vực cũng được điều trị bệnh nhẹ, trước khi nó được khuyến khích đến bệnh viện. Mỗi làng phải có (pustu) để tạo điều kiện cho người dân tìm cách điều trị.

Do đó, các cư dân hiện tại phải đi một khoảng cách đáng kể đến một phòng khám sức khỏe nếu bạn muốn.tai iwin online

Leave a Comment