Báo và tạp chí bằng chữ Tàu đều xuất bản I Hồng Công, Ma Cao hay I tô giới Thượng Hải.

CÒĨ1 sách hầu hết được in ỏ Nhật Bản, một sô~~ do ngưòi Trung Quốc viết về phong trào Minh Trị duy tân, một sô.

Cho tối những năm đầu Thế chiến máy rửa xe thứ nhất (1914- máy rửa xe 1918), ông An Hợp vẫn còn được đọc những sách báo ấy, nhưng về. Đến lúc đó ông mối biết, khỏi đầu, hiệu cao lâu này được mấy nhà buôn ngưòi Minh hương, ủng hộ hội Hưng Trung,. Hội Hưng Trung do một ngưòi Quảng Đông tên là Tôn Văn (1866-1925), tự là Dật Tiên, hiệu là Trung Sơn, lập ra nhằm mục.

Tôn Dật Tiên từng cầm đầu khỏi nghĩa máy phát điện vũ trang, máy phát điện có lần thất bại phải trốn sang nước ta, đến Hà Nội, ồ Hàng. Ông bà An Hợp dọn lên Hàng Cân được ngót mươi năm thì bà Bô~~Hàng Ngang đòi lại nhà cho vợ chồng người con trai về. Lúc đó ở đầu phô~~ Hàng Cân có ngôi nhà gác vừa xây xong, chưa có ngưòi thuê, bà An Hợp bèn dọn lên đấy. Ngôi nhà raổi rộng gấp hai ngôi nhà cũ, nên tiền thuê nhà cũng phải trả gấp đôi.

Ngôi nhà ở xế cửa ngôi đình có bốn cây bàng cổ thụ phủ bóng âm u, lại ở đoạn phô vắng vẻ, chưa ai mỏ cửa. Nhà thuê giá cao, hàng họ ế ẩm, bà An Hợp phải ăn tiêu vào vôn. Tuy vậy, mối được hai năm, vì phải chia gia tài, chủ nhà đã ngỏ ý đòi lại để cho một người con ra I riêng. Cũng may, lúc đó tại một ngôi nhà nhỏ giữa phô vừa có người dọn đi nên bà An Hợp thuê lại ngôi nhà này. Cũng chưa được hai năm, chủ nhà đòi lại để phá thông với căn nhà trước của họ bên phố Hàng
Ngang, mà trước. Lúc này ở phô Hàng Cân chăng còn nhà nào bỏ trống. Dọn đên phô khác là phải đổi nghề, vậy biết tìm hàng gì mà buôn bán. Theo tục “Buôn có bạn, bán có phường” nơi Kẻ Chợ khi xưa, nêu sinh sống tại một phô chuyên bán một mặt hàng này. Đương lúc chưa biết đi đâu thì một ông bạn có ngôi nhà tại phô~~ Hàng Bát Sứ, chưa máy hút bụi có ngưòi thuê, vào chơi, biết máy hút bụi . Nhà rộng, giá thuê nhà lại hạ, nhưng phải chuyển sang buôn bán bát đĩa, ấm chén, là nghề mà bà An Hợp chưa từng. Đang lúc bí thế, để có nơi ỏ ông bà đành dọn về đây, dù biết chắc, đồng tiền kiếm ra khó có thể trang trải. Hồi này, phô~~ Hàng Bát Sứ vắng ngắt suốt tháng, suốt năm, chỉ còn dăm nhà mỏ cửa bán hàng, ngoài việc kinh doanh.

Leave a Comment