Teen teen online chiếm chứng khoán đầu tiên của tôi!

Bettina Seidl

Stand: 2012/06/03, 12:00 Uhr

teen teen online

Làm thế nào để mở một tài khoản chứng khoán? teen teen online Nhiều người thích đi cho người quản lý ngân hàng của mình và do đó opts cho Depot đắt hơn nhiều. Quan tâm đến các phiên bản trực tuyến – và nó không phải là quá khó khăn để mở kho trên Internet.

Về cơ bản các ứng dụng mở từ Internet, giống như bất kỳ hình thức nào khác ở dạng giấy. Có một nhập thông tin cá nhân của mình: địa chỉ, ngày sinh, nơi sinh, địa chỉ email, số điện thoại.

Việc hoàn thành kho mở Form Bạn có thể tùy chọn in ở nhà, hoặc để anh ta được gửi qua đường bưu điện. Bạn đăng ký hình thức, do đó đi đến bưu điện gần nhất, nơi mà danh tính kiểm tra và bất kỳ tài liệu như giám sát được thông qua.

Ngoài ra, bạn cũng có thể lái xe ngân hàng bán lẻ của mình, sau đó người quản lý ngân hàng đầy tất cả mọi thứ cho bạn. Các hình phạt đối với tiền gửi như vậy, tuy nhiên, là cao hơn đáng kể trong việc kiểm soát.

Và hay Hoặc tài khoản?

Bạn có thể thực hiện các tài khoản chứng khoán là tài Download game teen teen mới nhất 2016  khoản vãng lai là tài khoản cá nhân hoặc doanh. Trong trường hợp một tài khoản chung, vì nó thường dẫn kết hôn, danh tính của cả hai đều phải được xác định.

Các tài khoản chung thường được thực hiện như hay tài khoản. Đó là, mỗi chủ tài khoản chỉ có thể có kho hàng. Nếu giao dịch được dự định chỉ được chia sẻ bởi các chủ tài khoản hai, được gọi là một tài khoản Và.

nguy cơ gì bạn đang có?

Ngoài các thông tin cá nhân của những người môi giới hoặc các ngân hàng yêu cầu để trao đổi kinh nghiệm của bạn. Ông muốn để đánh giá các kỹ năng và kinh nghiệm nào bạn có trong lớp sản phẩm khác nhau. Đã bao nhiêu lần bạn đặt mua trái phiếu, quỹ hoặc cổ phiếu, ví dụ, trong quá khứ. cũng được hỏi về mục tiêu đầu tư: Cho dù khách hàng muốn đầu tư tiền của mình chứ không phải không thích rủi ro hoặc rủi ro theo định hướng.

Sau đó, các nhà môi giới hoặc ngân hàng thông báo cho các nhà đầu tư vào các lớp rủi ro khác nhau. Việc tự đánh giá được sử dụng để chuyển các trách nhiệm của ngân hàng giám sát cho khách hàng. Tuy nhiên, khách hàng không có nghĩa vụ cung cấp thông tin này. Tuy nhiên, nó có thể là Ngân hàng số rủi ro kinh doanh không cho phép trong trường hợp này.

Đặc biệt: chuyển tiếp

Nếu bạn không chỉ với cổ phiếu và trái phiếu mà còn với lệnh muốn hành động, nó không được thực hiện với các tài khoản mở một ứng dụng riêng. Bạn cũng phải tuân theo khả năng hẹn đạt được. Đối với điều này, các ngân hàng phải thông báo về những rủi ro vốn có trong các giao dịch với họ. Thông thường, các nhà đầu tư đòi hỏi một chân trời tương ứng được phân loại như một lịch trình có thẩm quyền.

Trong mọi trường hợp, các ngân hàng có thể đăng ký các tờ thông tin tựa đề “Thông tin quan trọng liên quan đến rủi ro mất mát trong tương lai tài chính” bạn.Điều này bạn phải gửi kèm theo đơn xin mở tài khoản. Theo Đạo luật Giao dịch Chứng khoán, các chữ ký phải được lặp đi lặp lại mỗi hai năm.

Bạn đã nhận được thư!

Nếu yêu cầu kho mở được gửi đi, có một vài ngày sau đó, các văn bản để kích hoạt trực tuyến của kho trong hộp thư. Nó mô tả làm thế nào bạn bắt đầu lên. Các

Chơi teen teen ở máy android

mã truy cập cần thiết để có được ra riêng biệt để bảo mật. Khi bạn đăng nhập lần đầu tiên trong các mật khẩu được yêu cầu, sau đó bạn phải nhập mật khẩu người dùng của họ ngay lập tức.

Trước khi bạn bắt đầu với việc mua cổ phiếu, bạn nên thông báo cho mình kỹ lưỡng. Trong chương trước chúng tôi bạn sẽ tìm thấy một số lời khuyên về điều này: Các bước đầu tiên hướng tới đầu tư

Nó vay chính nó để cũng có thể biết được “mặt kỹ thuật” kinh doanh trong thực tế.Đối với nhiều ngân hàng cung cấp, mà còn phương tiện truyền thông boerse.ARD.de như một cái gọi là ảo hay danh mục đầu tư cổ phiếu vui tươi, trái phiếu hoặc các dẫn xuất có thể được mua và bán trên. Một danh mục đầu tư – Điều gì để thực hành!

Không có lời khuyên mà không cần giao thức

Trong cuộc khủng hoảng tài chính, nhà đầu tư đã rơi vào hàng trên mũi với chứng khoán phế liệu. Một phần giúp các ngân hàng phải chịu trách nhiệm vì họ đã không được thông báo đầy đủ hoặc thông tin sai lạc về những rủi ro. Lehman phá sản mang trường hợp đáng lo ngại của lời khuyên không chính xác với ánh sáng. Thay vì một sản phẩm đầu tư an toàn quay đầu tư quản lý ngân hàng với các chứng khoán có tính đầu cơ. Nhiều người nghỉ hưu mất tiền tiết kiệm chua của mình.Nhiều người đã kiện ngân hàng của mình.

Tuy nhiên, vì rất khó để xác định xem liệu các nhân viên ngân hàng đã xử lý sai khuyên, có kể từ đầu năm 2010 quy định pháp lý mới: Các ngân hàng được yêu cầu phải chuẩn bị một báo cáo tư vấn. Điều này có thể được truy tìm khi nhìn lại dù mục tiêu đầu tư của khách hàng, chẳng hạn như sự cần thiết cho an ninh là đủ. Tất nhiên, một giao thức như vậy cần phải được thực hiện, mặc dù một cuộc tham vấn đã diễn ra. Nó không áp dụng nếu các đơn đặt hàng của khách hàng chứng khoán trực tuyến mà không có lời khuyên phù hợp của ngân hàng. Các nhà đầu tư sau đó là chịu trách nhiệm cho hành động của mình trong đầy đủ.

Leave a Comment