Võ Lâm 3 Các nhà đầu tư kiểm tra: Các loại hình đầu tư am I?

Stand: 2003/04/09, 12:11

Bạn có biết những loại hình đầu tư không? Nếu vo lam 3 không, bạn cần phải trả lời chỉ có mười câu hỏi, cung cấp thông tin về lòng khoan dung của bạn rủi ro, lợi nhuận kỳ vọng của bạn, mục tiêu đầu tư của bạn và đầu tư của bạn Quản lý. Vì vậy, bạn có thể tìm ra cho chính mình nếu bạn thuộc về các nhà đầu tư đầu cơ hoặc rủi ro có ý thức bảo thủ.

Câu hỏi 1:
? Tốt như thế nào bạn biết trong thị trường chứng khoán và các khoản đầu tư từ
– Rất tốt (40 điểm)
– tốt (30)
– một chút (20)
– Tôi muốn đầu tiên thông báo (10) Câu hỏi 2: Trong những loại hình đầu tư có họ đầu tư trong vòng năm năm qua tiền của bạn? – cổ phiếu (40) quỹ đầu tư (40) – – hưu trí và / hoặc quỹ bảo lãnh (20) – thị trường tiền tệ (trái phiếu chính phủ, tiền gửi kỳ hạn, vv) (30) – hàng hóa (vàng, bạc, bạch kim , cà phê, vv) (30) – tiền gửi tiết kiệm (10) – tôi đã đầu tư tiền vào các thiết bị (0) câu 3: ? Đặt thêm về nguy cơ hơn so với sự an toàn cơ bản trong quyết định đầu tư của bạn – có (30) – nO (10) – nó phụ thuộc theo Mở của thêm sever Mộ Dung võ lâm 3 từng trường hợp, từ (20) câu hỏi 4: ? bạn mong đợi đầu tư của bạn lợi nhuận cao nhất hoặc tương đối thấp, nhưng trở về an toàn – vâng, tôi là một lợi nhuận cao trên chính (30) – không, tôi sẽ không rủi ro chi tiết và đưa cho một lợi nhuận thấp trong bán hàng (10) – tôi đầu tư vào cả tiền gửi có năng suất cao và có kỳ hạn với sản lượng thấp hơn, nhưng ít rủi ro. (20) Câu hỏi 5: ? Làm thế nào lâu để bạn đầu tư tiền của bạn – Một năm (40) – 3-5 năm (30) – khoảng 10 năm (20) – trong thời gian dài (10) Câu hỏi 6: Bạn làm gì để tiền của bạn trên? – Đối với việc mua một ngôi nhà (30) – Đối với mua hàng nhỏ hơn và du lịch (40) – Đối với hưu trí tư nhân của tôi (20) – để tạo ra tài sản của tôi có lãi (10) – để trở thành một triệu phú (50) câu hỏi 7: có thể bạn ngay cả khi giá cổ phiếu rơi vẫn ngủ ngon? – Vâng, bởi vì tại một số điểm tỷ giá trở lại lên. (10) – Có, tôi có một viên thuốc ngủ. (40) – Không, tôi suy nghĩ trên giường liên tục về những gì tôi nên làm gì trong cổ phiếu của tôi.(30) – Đôi khi tôi tức giận như vậy thiệt hại mà tôi có thể rơi vào giấc ngủ khó. (20)Câu hỏi 8: Khi bạn bán cổ phiếu của mình? – Khi công ty đó là trong màu đỏ (30) – nơi mà các cam kết liên quan trong dài hạn tăng trưởng không hứa hẹn tiềm năng (20) – nếu cổ phiếu giảm xuống dưới một quy luật giới hạn giá của tôi ( 10) – chỉ khi tôi làm cho ít nhất 20% lợi nhuận (40) câu hỏi 9: ? act một cách nhanh chóng, mà không có một ý nghĩ thứ hai trong kinh doanh đầu tư của bạn – có, trong thị trường chứng khoán bạn phải được nhanh chóng. (30) – Vâng, nếu tôi tin chắc của doanh nghiệp. (20) – Không, tôi tìm hiểu chi tiết về một khoản đầu tư trước khi quyết định. (10) Câu 10: Dựa tốt trên các khuyến nghị của các ngân hàng, cố vấn tài chính và đầu tư Các thao tác cơ bản trong game võ lâm 3 của bạn tốt? – Có, quản lý ngân hàng của tôi biết những gì là đúng cho tôi. (30) – Có, đôi khi. (20) – Không, tôi chỉ yêu cầu vợ / chồng và bạn bè của tôi. (40) – Không, tôi quyết định bản thân mình mà tôi đầu tư nhiều nhất. (10)

Leave a Comment